Legal information

Cơ chế giải quyết tranh chấp

​PHỤ LỤC 3
Các Biện Pháp Và Cơ Chế Giải Quyết Tranh Chấp
Công ty TNHH AIST Việt Nam và các Đối Tác có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng liên quan đến dịch vụ vận tải được cung cấp cho Khách hàng sàn TMĐT Maxim. Các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến việc cung cấp, sử dụng ứng dụng Maxim sẽ do AIST Việt Nam chịu trách nhiệm độc lập giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật, Điều khoản sử dụng dịch vụ đã công bố với Khách hàng.
Khi phát sinh tranh chấp, AIST Việt Nam đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của sàn TMĐT Maxim. Khách hàng có thể thực hiện khiếu nại dịch vụ theo các cách sau:
Cách 1: Khiếu nại trực tiếp với Đối tác/Nhà cung cấp
Khách hàng có thể khiếu nại về dịch vụ vận tải, sản phẩm, dịch vụ khác trực tiếp với Đối Tác. Trong trường hợp này, Đối Tác có trách nhiệm giải quyết khiếu nại và trả lời Khách hàng theo cam kết dịch vụ của mình.
Cách 2: Khiếu nại thông qua sàn TMĐT Maxim
Khách hàng có thể khiếu nại về dịch vụ vận tải, sản phẩm, dịch vụ khác của Đối Tác kết nối qua sàn TMĐT Maxim thông qua AIST Việt Nam theo quy trình sau:
Bước 1: Phản hồi với AIST VIệt Nam bằng cách gọi điện thoại đến số …., gửi email đến aist_vn@taximaxim.vn, từ ứng dụng Maxim ngay sau mỗi chuyến xe và/hoặc các hình thức khác không trái quy định pháp luật. Thời hạn để AIST Việt Nam tiếp nhận khiếu nại là ba (03) tháng kể từ ngày sử dụng dịch vụ hoặc từ ngày phát sinh sự việc.
Bước 2: Trong vòng năm (05) ngày làm việc, kể từ khi nhận được khiếu nại, AIST Việt Nam sẽ kiểm tra, xác nhận thông tin về khiếu nại và thông báo cho các bên có liên quan. AIST Việt Nam cũng sẽ đồng thời tiến hành xác minh nội dung khiếu nại, xem xét và phân tích nguyên nhân dẫn đến khiếu nại, phạm vi khiếu nại và trách nhiệm xử lý để phối hợp với Đối Tác để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp.
Trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của AIST Việt Nam về khiếu nại, Đối Tác sẽ chủ động phối hợp với AIST Việt Nam để giải quyết, xử lý khiếu nại; chủ động thông báo cho người khiếu nại và AIST Việt Nam hoặc ủy quyền cho AIST Việt Nam thông báo tới người khiếu nại biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại.
Bước 3: Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với biện pháp giải quyết, xử lý của Đối Tác, thì AIST Việt Nam có trách nhiệm làm trung gian trong việc thương lượng, hòa giải giữa các bên để đưa ra biện pháp giải quyết, xử lý khiếu nại cuối cùng.
Bước 4: Trường hợp thương lượng, hòa giải không đi đến kết quả hoặc người khiếu nại kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì AIST Việt Nam sẽ phối hợp với Đối Tác cầu theo quy định của pháp luật.
Các Đối tác, Khách hàng có trách nhiệm, chủ động, tích cực giải quyết các vấn đề phát sinh. Đối Tác phải là bên chủ động tiếp nhận, xem xét, giải quyết khiếu nại của Khách hàng. AIST Việt Nam sẽ phối hợp, hỗ trợ các bên trong việc xử lý và giải quyết khiếu nại giữa Đối Tác và Khách hàng. AIST Việt Nam sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Khách hàng và Đối Tác nếu được bên có liên quan đến tranh chấp đồng ý hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Sau khi Đối Tác và Khách hàng đã giải quyết xong tranh chấp, khiếu nại, Nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả giải quyết cho AIST Việt Nam. Trường hợp Tài xế có lỗi, cố ý thực hiện các hành vi vi phạm Quy tắc đã công bố trên website, ứng dụng Maxim, thì AIST Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm (chế tài) tương ứng.
AIST Việt Nam tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các Đối Tác của AIST Việt Nam cũng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thực hiện đầy đủ các cam kết, trách nhiệm đối với Khách hàng theo chính sách chất lượng đã công bố. Bất cứ hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh, cũng như hành vi có tính chất tương tự gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác là không thể chấp nhận trong sàn TMĐT Maxim và người thực hiện phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
CÔNG TY TNHH AIST VIỆT NAM
TRẦN QUANG HOÀNG
Giám đốc
Homepage