Thông tin pháp lý

Quy tắc làm việc của «Maxim: dịch vụ đặt xe, giao hàng»

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG1.1. Tài liệu này được gửi tới tất cả các cá nhân (sau đây gọi là “Khách hàng”) như một lời đề nghị chính thức của “Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng” (sau đây gọi là “Dịch vụ”) và chứa tất cả các điều kiện...

Xem chi tiết

Thỏa thuận cấp phép

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG1.1. Thỏa thuận này quy định thủ tục "Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng" (sau đây gọi là "Dịch vụ") cấp quyền sử dụng cơ sở dữ liệu chứa thông tin được cập nhật theo nhu cầu hiện có cho các dịch vụ vận chuyển...

Xem chi tiết

Quy định về chương trình ưu đãi của dịch vụ đặt xe «Maxim»

1. Những quy định này được áp dụng cho bất kỳ người dùng của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng» và là một đề nghị chính thức của dịch vụ «Maxim: Dịch vụ đặt xe, giao hàng», quy định tất cả các điều kiện của trương trình...

Xem chi tiết

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

PHỤ LỤC 1CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG1. Mục đích và phạm vi thu thập:Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng TMĐT Maxim bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách Hàng.Đây là các thông...

Xem chi tiết

Thông tin về chủ sở hữu website & ứng dụng

Thông tin về chủ sở hữu Ứng dụng đặt xe và giao hàng MaximThe Owner’s Information of Maxim Transport & Delivery Ordering Service AppCông ty/Tổ chức: CÔNG TY TNHH AIST VIỆT NAMCompany/Organization: AIST VIET NAM LIABILITY COMPANY LIMITEDGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0402060545 cấp ngày 18 tháng...

Xem chi tiết

Cơ chế giải quyết tranh chấp

​PHỤ LỤC 3Các Biện Pháp Và Cơ Chế Giải Quyết Tranh ChấpCông ty TNHH AIST Việt Nam và các Đối Tác có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét, giải quyết các khiếu nại và hỗ trợ Khách hàng liên quan đến dịch vụ vận tải được cung cấp cho Khách...

Xem chi tiết

Quy chế hoạt động

Xem chi tiết