Thông tin pháp lý

Thông tin về chủ sở hữu website & ứng dụng

Thông tin về chủ sở hữu Ứng dụng đặt xe và giao hàng Maxim
The Owner’s Information of Maxim Transport & Delivery Ordering Service App
Công ty/Tổ chức: CÔNG TY TNHH AIST VIỆT NAM
Company/Organization: AIST VIET NAM LIABILITY COMPANY LIMITED
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0402060545 cấp ngày 18 tháng 09 năm 2020 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng
Enterprise Registration Certificate No. 0402060545 issued on 18 September 2020 by Da Nang Department of Planning and Investment.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quang Hoàng. Chức danh: Giám đốc
The legal representative: Mr. Tran Quang Hoang. Title: Director
Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà UST Tower, số 637-639 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
The address of head office: Floor 1, UST Tower, No. 637-639 Nguyen Tat Thanh, Xuan Ha Ward, Thanh Khe District, Da Nang City, Viet Nam.
Hotline:0899.511.215          Email: aist_vn@taximaxim.com
Hotline:0899.511.215          Email: aist_vn@taximaxim.com
Trang chủ