Thông tin pháp lý

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

PHỤ LỤC 1
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI TIÊU DÙNG
1. Mục đích và phạm vi thu thập:
Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng TMĐT Maxim bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Khách Hàng.
Đây là các thông tin mà Maxim cần Khách Hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dung.
Các Khách Hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ứng dụng Maxim về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin:
Ứng dụng Maxim sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
+ Cung cấp các dịch vụ đến Khách Hàng;
+ Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách Hàng và Ứng dụng Maxim
+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dung của Khách Hàng hoặc các hành động giả mạo Khách Hàng;
+ Liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Maxim.
+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ứng dụng Maxim có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách Hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật bất kỳ của Khách Hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Khách Hàng.
3. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liệu cá nhân của Khách Hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách Hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách Hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ứng dụng Maxim.
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:
Công ty TNHH AIST Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà UST Tower, số 637-639 Nguyễn Tất Thành, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Email: aist_vn@taximaxim.vn
4. Phương tiện và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:
Khách Hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập và tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ứng dụng Maxim thực hiện việc này.
Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho các bên thứ 3 đến Ban quản trị của Ứng dụng Maxim.
Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ứng dụng Maxim sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Thông tin cá nhân của Khách Hàng trên Ứng dụng Maxim được Maxim cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Maxim.
Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Khách Hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách Hàng.
Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Maxim có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách Hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ứng dụng Maxim.
Ban quản trị ứng dụng Maxim yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,….và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
Ban quản trị ứng dụng Maxim không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách Hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách Hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
6. Hiệu Lực Và Chuyển Tiếp
Chính Sách Bảo Mật này được sửa đổi, bổ sung vào ngày 15/06/2021.
Các Dữ Liệu Cá Nhân đã được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ trước đó sẽ tiếp tục được thu nhập, xử lý, sử dụng, tiết lộ và lưu giữ tuân theo các quy định tại Chính Sách Bảo Mật này. Chính Sách Bảo Mật này là nội dung không tách rời của Quy Chế Hoạt Động Sàn TMĐT Maxim, Quy Chế đã được công bố tại địa chỉ website: https://www.taximaxim.vn. Khách hàng cần phải thường xuyên truy cập vào địa chỉ website này để cập nhật những sửa đổi, bổ sung (nếu có).
 
CÔNG TY TNHH AIST VIỆT NAM
TRẦN QUANG HOÀNG
Giám đốc
Trang chủ